FORSKNING

Fra risiko til robusthet

INNOVASJON

Økt trygghet med ny teknologi

RÅDGIVNING

Erfarne spesialrådgivere

VI UTVIKLER HØYPÅLITELIGE ORGANISASJONER

 

Hvorfor må vi bygge robuste organisasjoner fra bunnen av? Hvordan kan noen virksomheter og deres ansatte stå gjennom kriser - og prestere i krevende scenario?

Fordi disse organisasjonene har lagt ned tid og ressurser i å bygge en robust sikkerhetskultur. Det er ingen snarveier.

Vi vet hvilke tiltak som gir best mulig effekt

 

BLI EN BIDRAGSYTER I TOTALBEREDSKAPEN

 

Vi driver rådgivning med et tverrfaglig perspektiv - og kombinerer sikkerhetsfaglig ekspertise med organisasjonspsykologi og  bred lederkompetanse.

Gjennom øvelse, trening og kompetanseutvikling bygger vi deres virksomhet som en robust støttespiller. 

Fordi vi alle må spille en rolle 

 

 

 

Ønsker du å utvikle deres robusthet? 

Vår arbeidsform er tverrfaglig og kunnskapsbasert. Vi tar både i mot henvendelser fra organisasjoner som ønsker å vite mer om vår tilnærming - samt forslag til samarbeid.