Tilbakemelding innen 24 timer
Forskning, innovasjon og rådgivning 

- VI SIKRER DERES ANSATTE, VERDIER OG OMDØMME

Hva er sikkerhetskultur? ➝

OrgSEC©

Vi har et dypt engasjement for utvikling av høypålitelige organisasjoner - der vi ved å fokusere på verdier, normer og forståelse for relevante trusler utvikler en robust sikkerhetskultur i deres organisasjon.

 Gjennom våre unike digitale løsninger for sikkerhetsopplæring - dekker vi behovene for de fleste virksomheter i Norge. Samtidig holder vi bedriftsinterne foredrag, workshop og seminar for å utfylle digital læring med skreddersydd øvelse og trening. 

Våre metoder er publisert på akademiske forlag - for å sikre at deres virksomhet mottar den best tilgjengelige bistand, ut fra både forskning og beste praksis. Våre rådgivere har siden 2008 bistått næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø.

Securing your Organization Through Knowledge

Tilbakemelding innen 24 timer

Vi sikrer deres organisasjon

Vi ivaretar ditt personvern.

KRISEN OPPSTÅR I EN KOMMUNE 

 • Norge, med sitt langstrakte landskap og rike naturressurser, står overfor unike utfordringer når det gjelder å opprettholde essensielle samfunnsfunksjoner.
 • Vi er avhengig av effektive kommunikasjonsmidler både til sjøs, i luften og på veiene for å sikre kontinuitet og samhandling.
 • I tillegg spiller velfungerende helse- og sosialtjenester, sammen med en støttende oppvekst- og utdanningssektor, en avgjørende rolle for å opprettholde trivsel, velvære og samfunnets generelle utvikling.
Les mer om hvordan vi styrker kommunene

DET ER SANNSYNLIG AT NOE USANNSYNLIG VIL SKJE 

 •  Tenk deg situasjonen der din organisasjon plutselig blir rammet av et cyberangrep, og du står uten kommunikasjonsmuligheter og mister verdifull data hvert sekund.
 • Eller forestill deg hvordan en global pandemi kan påvirke din lokale virksomhet.
 • Skogbrann som følge av ekstremvær i en region der du produserer varer eller har dine ansatte på gjennomreise?  
 • Vi erkjenner at det i dag er enkelt å se for seg det andre scenariet, men det er like viktig å forberede seg på de andre. 
Hvordan planlegge for det usannsynlige?

VI UTVIKLER ROBUSTHET I DEN ENKELTE ORGANISASJON

 • Trussel-, risiko- og sårbarhetsbildet må forstås på en annen måte enn for bare få år siden. 
 • Vår tilnærming er basert på viktige prinsipper som bevisstgjøring, lederskap, kommunikasjon, samarbeid og kontinuerlig forbedring.
 • Vi tilbyr opplæring, ressurser og rådgivning for å hjelpe organisasjoner med å styrke deres sikkerhetskultur.
Les mer om hvordan vi bygger robuste organisasjoner

BYGGER STERKERE SAMFUNN GJENNOM INNOVASJONENS KRAFT 

 • Komplekse trusler utfordrer den tradisjonelle tenkemåten rundt sikkerhet og beredskap.
 • Vi tror på kraften av innovasjon for å bygge et sterkere samfunn. I en stadig skiftende verden der nye trusler oppstår, er det avgjørende å tenke nytt.
 • Vi utforsker innovative metoder for å styrke robustheten og forutsi - samt håndtere risiko. 
Les mer om hvordan vi driver utvikling

Forskning, innovasjon og rådgivning

Fra risiko til robusthet

Les mer ➝

Økt trygghet med ny teknologi 

Les mer ➝

Erfarne spesialrådgivere 

Les mer ➝

 

Endrede klimatiske forhold skaper nye utfordringer

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere å sikre deres organisasjon?

Vi tar både i mot henvendelser fra organisasjoner som ønsker å vite mer om vår tilnærming - samt forslag til samarbeid.

Sikkerhet er vårt fag