Organizational Security Online

 

Gjennom dette programmet kan ansatte i både næringsliv og offentlig sektor lære om ulike sikkerhetsprinsipper, beste praksis, og metoder for å beskytte organisasjonen, ansatte, verdier og omdømme. Opplæringen foregår online, og deltakerne kan få tilgang til kursmateriale og ressurser via internett.

 

Programmet tilbyr fleksibilitet ved at deltakerne kan gjennomgå opplæringen når som helst og hvor som helst, ved hjelp av en datamaskin, smarttelefon eller nettbrett. Dette gir en praktisk tilnærming som passer den enkeltes behov og timeplan.

Gjennom modulene i programmet kan deltakerne få tilgang til videoer, kunnskapstester, refleksjonsoppgaver, praktiske råd og tips, samt lenker til supplerende ressurser for videre læring og utvikling. Opplæringen er tilgjengelig på både norsk og engelsk, og innholdet blir jevnlig oppdatert for å sikre aktualitet og høy kvalitet.

Organizational Security Online Training Program er utviklet for å imøtekomme behovene til organisasjoner og ledere som ønsker å styrke sin kompetanse innenfor sikkerhet. Ved å delta i dette programmet kan organisasjoner og deres ansatte bygge et sterkt fundament av kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å håndtere sikkerhetstrusler og beskytte organisasjonens interesser.

Book presentasjon av programmet

Deres komplette sikkerhetsprogram

Velg hele programmet - eller modulen dere trenger nå. 

Modul 1

Krisehåndtering som fagområde

Hva kan deres virksomhet lære av moderne kriseforskning? 

Det er viktig å holde seg oppdatert på den nyeste forskningen for å utvikle effektive strategier og metoder. Denne modulen gir virksomheten innsikt i moderne kriseforskning og hvordan den kan brukes til å forbedre krisehåndteringspraksis. 

Modul 2

Hendelsestyper og scenario

3 scenario som alle virksomheter må ha en adekvat  beredskap for å møte. 

Å ha en beredskap for ulike typer hendelser er avgjørende for å kunne respondere raskt og effektivt. Denne modulen hjelper virksomheten med å identifisere og forberede seg på tre typer scenarioer som er relevante for de fleste virksomheter.

Modul 3

Beredskapsplanlegging

Hvordan best mulig sette risikovurdering, øvelse og trening i system?

En godt utarbeidet beredskapsplan er avgjørende for å håndtere kriser. Denne modulen gir veiledning om hvordan man best mulig kan integrere risikovurdering, øvelser og trening i helhetlig beredskapsplanlegging.

Modul 4

Mental forberedelse

4 strategier for mental forberedelse som øker mestring av kritiske hendelser. 

Kriser kan være mentalt utfordrende, og det er viktig å være forberedt på å håndtere dem på en hensiktsmessig måte. Denne modulen gir fire strategier for mental forberedelse som kan bidra til å øke mestringsevnen i kritiske situasjoner.

Modul 5

Brann

Hvilke krav må vi oppfylle og hvordan planlegge en adekvat beredskap for brann? 

Branner utgjør en betydelig risiko for mange virksomheter, og det er viktig å ha en adekvat beredskap på plass. Denne modulen hjelper virksomheten med å forstå kravene som må oppfylles og gir veiledning om hvordan man planlegger og håndterer større og mindre branntilløp. 

Modul 6

Ulykke

Hvordan planlegge beredskap for en ulykke som involverer deres ansatte eller kunder?  

Ulykker kan skje i enhver virksomhet, og det er viktig å være forberedt på å håndtere dem. Denne modulen gir veiledning om beredskapsplanlegging for ulykker - fra isolerte hendelser til storulykker som også vil påvirke andre deler av samfunnet. 

Modul 

Cyberangrep

Den digitale risikoen øker stadig. Hvordan øke bevissthet og respons?

Den digitale risikoen øker stadig, og det er viktig å ha en bevissthet om og evne til å håndtere cyberangrep. Denne modulen fokuserer på å øke bevisstheten og forbedre responsen på digitale trusler.

Modul 8

Vold og trusselhåndtering

Virksomhetens ansatte, kunder og interresenter kan være eksponert for vold og trusler. 

Denne modulen gir innsikt i hvordan man kan planlegge beredskap og håndtere voldelige og truende situasjoner - basert på forskning, best practice og arbeidsmiljølovgivningens krav. 

Modul 9

Omdømmekriser

Hvilke etiske perspektiv bør vi drilles i før krisen rammer?

I en krise er det viktig å ha etisk perspektiv i bakhodet når man tar beslutninger. Denne modulen fokuserer på etiske aspekter som bør tas i betraktning før en krise oppstår.

Modul 10

Samhandling i krise

Hvordan kan vi skape samhandling og felles situasjonforståelse i kriser?

Effektiv samhandling og felles situasjonsforståelse er avgjørende i kriser. Denne modulen gir innsikt i hvordan man kan skape samhandling og koordinering mellom ulike aktører i en krisesituasjon.

Modul 11

Effektiv kriseledelse

Vi ser på hvordan lederskap i kriser bør fungere på ulike nivå - og mellom organisasjoner. 

Lederskap spiller en viktig rolle i håndtering av kriser. Denne modulen utforsker hvordan lederskap bør fungere på ulike nivåer og mellom organisasjoner for å sikre effektiv krisehåndtering.

Modul 12

Krisekommunikasjon

Hvordan kommuniserer vi ekstern og intern i kriser?

Kommunikasjon er avgjørende under en krise, både internt og eksternt. Denne modulen gir veiledning om hvordan man kan kommunisere på en effektiv måte under kriser med konkrete prinsipp. 

Modul 13

Etter krisen

Normalisering etter krisen. 

Normalisering etter en krise er viktig for å gjenopprette virksomhetens drift. Denne modulen utforsker tiltak og strategier for å håndtere denne viktige - siste fasen. 

Introduksjonsmøte

Vi ser frem til å invitere til et introduksjonsmøte hvor vi diskuterer mulighetene med Organizational Security Online

Våre rådgivere vil komme hurtig tilbake til deg for å finne dato og tidspunkt som passer dere best. Målet med samtalen er å forstå deres behov best mulig. Varighet er 20 minutter.