Tilbakemelding innen 24 timer

FORSKNING

Fra risiko til robusthet 

INNOVASJON

Trygghet med ny teknologi

RÅDGIVNING

Erfarne spesialrådgivere

Engasjement som skaper endring 

Organisasjonssikkerhet - forkortet OrgSEC, er et voksende og dynamisk fagområde. Siden vår etablering i Norden i 2010, har vi vært dedikert til å forutse og møte utfordringene innen dette feltet, med fokus på å sikre både den enkelte organisasjon og samfunnet som helhet.

Vi har spilt en ledende rolle i å utvikle organisasjonssikkerhet som en tverrfaglig disiplin gjennom vår omfattende forskning, rådgivning og innovasjon - der vi har bidratt med leveranser innen: 

  • Informasjonssikkerhet
  • Fysisk sikkerhet
  • Personellsikkerhet
  • Personlig sikkerhet
  • Krisestyring og beredskap
  • Overvåking og respons

Våre grunnleggere besitter en unik kombinasjon av erfaring, kompetanse og engasjement - som gjør at vi fokuserer på fremragende sikkerhetsrådgivning, sikkerhetsforskning og faglig utvikling som beveger arbeidet med sikkerhet i organisasjoner videre. 

Våre metoder er publisert på akademiske forlag og benyttes av næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø både nasjonalt og internasjonalt. 

Ønsker du å utvikle egen organisasjon? 

Vår arbeidsform er tverrfaglig og kunnskapsbasert. Vi tar både i mot henvendelser fra organisasjoner som ønsker å vite mer om vår tilnærming - samt forslag til samarbeid. 

Benytt vårt kontaktskjema og våre dedikerte rådgivere vil ta kontakt med deg innen 48 timer.