Tilbakemelding innen 24 timer

 

 

 

 

 

 

 

Nye løsninger på våre sikkerhetsbehov

FORSKNING

Fra risiko til robusthet

INNOVASJON

Økt trygghet med ny teknologi

RÅDGIVNING

Erfarne spesialrådgivere

INNOVASJON SOM SKAPER TRYGGHET

 

Hvordan skape økt robusthet og handlekraft med ny teknologi? Hvordan kan vi øke evne til å detektere og håndtere trusler både på organisasjon og samfunnsnivå?

I møte med nye krav til sikkerhet og beredskap er det viktig å skape trygghet rundt nye teknologiske løsninger. Derfor driver vi innovasjon og utviklingsprosesser i samarbeid med etablerte oppstarts og teknologimiljøer.

For i usikre tider skaper vi trygghet

INNOVASJON SOM OUTFORDRER 

 

Vi driver innovasjon i samarbeid med etablerte oppstarts og teknologimiljøer. For det trygger når vi møter nye krav til sikkerhet og totalforsvar. Vi driver også innovasjon og mulighetsstudier som utfordrer det etablerte.

For i en usikker tid må vi våge å tenke nytt. 

Innovasjon som trygger og utfordrer

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan øke trygghet for deres organisasjon gjennom ny teknologi?

Våre spesialrådgivere er eksperter innen innovasjon og teknologi.