Tilbakemelding innen 24 timer

FAGANSVARLIG ORGANISASJONSSIKKERHET

Ole André Bråten er organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring fra krisehåndteringsarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Han er anerkjent som en av Nordens fremste eksperter på krisehåndtering.

Bråten har bakgrunn og utdanning fra Forsvaret (FN / NATO) og justissektoren med videre spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi fra Psykologisk Institutt, UiO.

Bråten har omfattende undervisningserfaring fra høgskole og universitetsnivå innen sikkerhet og beredskap - herunder som høgskolelektor og Politioverbetjent ved Politihøgskolen, samt gjesteforeleser ved Handelshøgskolen BI, NTNU, Norges Arktiske Universitet, Universitetet i Sør-Øst Norge, Oslo Met mv.

Ved Høgskolen i Innlandet, Rena - har han vært eksamenssensor innen fagene  beredskap og ledelse, risikoanalyse og samfunnssikkerhet, sikkerhetsstyring, risikoanalyse og beredskapsplanlegging, 
risiko, sårbarhet og beredskap, beredskapsarbeid og krisehåndtering i praksis, etikk i beredskap og krisehåndtering  og kriseledelse. 

Han er tilgjengelig spesialrådgiver for bedrifter og organisasjoner på ad-hoc basis med rådgivningserfaring fra bransjer og sektorer som eksempelvis politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor.

Bråten er forfatter av en rekke fagbøker innen sikkerhet og har ledet internasjonal og nasjonal sikkerhetsforskning.

Se norske bøker her

 

FORSKNING

Fra risiko til robusthet

INNOVASJON

Økt trygghet med ny teknologi

RÅDGIVNING

Erfarne sikkerhetsrådgivere

DIGITALT KOMPETANSEPROGRAM I SIKKERHET OG BEREDSKAP

Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Den enkeltes vurderinger og handlinger spiller en avgjørende rolle når en krise oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres.

I vårt nye kompetanseprogram i krisehåndtering lære deres ansatte nøkkelen bak effektiv krisehåndtering gjennom 8 moduler med videoleksjoner, kunnskapstester og refleksjonsoppgaver. 

Les mer om programmet her

 

 

Tilbakemelding innen 24 timer

Ole Andre Bråten besvarer henvendelser innen sikkerhetsrådgiving, kriseledelse, foredrag og strategiske samarbeid.